Horeca Day East and West

จัดกันอย่างต่อเนื่องกับโปรโมชั่นพิเศษจากเกสร
พบกันที่งาน Horeca Day East and West
ครัวแม็คโครโกอินเตอร์ @ แม็คโครนครปฐม
วันนี้ -17 มีนาคม 2562 แล้วมาพบกันน้าา