ความปลอดภัยของพนักต้องมาก่อนเสมอ

พนักงานทุกคนของเราได้รับการ อบรมความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย ที่เราให้ความสำคัญเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทุกกิจกรรมการทำงานได้รับการฝึกอบรมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร

อบรมที่อับอากาศ

อบรมที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง

อบรมที่สูง

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมเครน

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

อบรม การทำงานกับสารเคมี

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย

อบรม อันตรายจากเสียงดัง

รวมไปถึงความปลอดภัยด้านวิศวกรรม

ตรวจเครน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจสอบอาคารประจำปี

ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้