ผลิตภัณฑ์ของน้ำมันพืชปทุม #ปลอดภัยจากไขมันชนิดทรานส์

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ น้ำมันปาล์ม ตราเกสร น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ตราดอกไม้ และเนยเทียมคุณภาพ ตรากัปตัน ขอยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) #จึงปลอดภัยจากไขมันชนิดทรานส์ (Trans Fat)

เพราะกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนนั้น จะทำให้น้ำมันพืชกลายสภาพเป็นไขมันชนิดทรานส์ได้

ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และคุณภาพที่เรามุ่งมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต 
รวมถึงบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากลจากสถาบันระดับโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต สำหรับบริการแก่ทุกคน