กิจกรรมปี 2564

“Longan Sandbox” ลำไยสดๆ จากแม่สรวย เชียงราย 

พฤษภาคม 2564

โครงการ-มูลนิธิ WSF สะพานบุญ และโครงการ Food for Fighters

โรงพยาบาลสนาม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

ร่วมกับเนชั่นทีวี

มูลนิธิร่วมกตัญญู

สนับสนุนน้ำมัน 25 ลัง ให้กับเขตบางพลัด

กิจกรรมปี 2563

ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด

ชุมชนบ้านญวน จรัญสนิทวงศ์

เนชั่น ทีวี

สนับสนุนกิจกรรม Dream of Dara-ang Youth

รางวัล Thailand Trust Mark

รางวัล Superior Taste Award