“Longan Sandbox ลำไยสดๆ จากแม่สรวย เชียงราย สู่บุคคลากรด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19

ในโครงการ PVO GO WITH YOU ช่วยกัน… ปันสุข

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนมากมาย รวมถึงเกษตรกรลำไยซึ่งประสบปัญหาความเดือนร้อนดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมันพืช ตราเกสร ได้จัดโครงการ PVO GO WITH YOU ช่วยกัน..ปันสุข โดยจัดกิจกรรม Longan Sandbox อุดหนุนลำไยสดๆจากเกษตรกร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 3 ตัน เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรด่านหน้าที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานกาณ์โควิด-19 อันได้แก่

1) มูลนิธิดวงประทีป 200 กิโลกรัม

2) ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ 200 กิโลกรัม

3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 200 กิโลกรัม

4) โรงพยาบาลภูมิพล 200 กิโลกรัม

5) มูลนิธิอาสาเพื่อสังคม 100 กิโลกรัม

6) มูลนิธิรักษ์ไทย 200 กิโลกรัม

7) โรงพยาบาลภูมิพล 200 กิโลกรัม

8) องค์กรทำดี 100 กิโลกรัม

9) โรงพยาบาลราชทัณฑ์ 200 กิโลกรัม

10) ครัวรักษ์อาหาร 100 กิโลกรัม

11) โรงพยาบาลมิตรประชา 200 กิโลกรัม

รวมถึงแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และพนักงานภายในบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน