น้ำมันปาล์มคุณภาพ  ตราเกสร

น้ำมันปาล์มคุณภาพ ตราเกสร ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้น้ำมันปาล์มเกสร ที่สีอ่อนใส ไม่มีกลิ่น เมื่อนำมาประกอบอาหาร อาหารทอดกรอบนาน ไม่อมน้ำมัน อาหารผัด สีสันสวยงาม และช่วยเสริมรสชาติของอาหารให้หอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ถุง  1 L x 12 ถุง

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ขวด 250 มล. (แพ็ค 12 ขวด x 4)

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ขวด 500 มล. (แพ็ค 6 ขวด x 4)

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร ขวด 1 ลิตร

(แพ็ค 12 ขวด)

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ขวด 2 ลิตร (แพ็ค 6 ขวด)

 

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ขวด 5 ลิตร (แพ็ค 4 ขวด)

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ปี้บ 13.75 ลิตร 

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

ปี้บ 18 ลิตร 

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

Bag in Box ขนาดบรรจุ 13.75L

น้ำมันปาล์ม ตราเกสร

Bag in Box ขนาดบรรจุ 18L

น้ำมันปาล์มคุณภาพ  ตราดอกไม้

น้ำมันปาล์มคุณภาพ ตราเกสร ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้น้ำมันปาล์มเกสร ที่สีอ่อนใส ไม่มีกลิ่น เมื่อนำมาประกอบอาหาร อาหารทอดกรอบนาน ไม่อมน้ำมัน อาหารผัด สีสันสวยงาม และช่วยเสริมรสชาติของอาหารให้หอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

น้ำมันปาล์ม ตราดอกไม้ ขวด 1 ลิตร

(แพ็ค 12 ขวด)