น้ำมันรำข้าวคุณภาพ  ตราเกสร

น้ำมันรำข้าว ตราเกสร ขวด 1 ลิตร

(แพ็ค 12 ขวด)