วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด มุ่งที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเป็นบริษัทผู้นำในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจเสริมสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภค อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม

พันธกิจ 

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพระดับสูง และพนักงานมืออาชีพ